Kampanj: Husbyfjöls marknad

Alliansen i Motala, bestående av Nya Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna går
till val på ett gemensamt valmanifest. Vi är därmed ett
kraftfullt och trovärdigt alternativ i Motala kommun.
Av drygt 80 gemensamma punkter som vi är överens
om redovisar vi här ett urval:

 • Minska lärarnas administrativa uppgifter genom att anställa lärarassistenter och möjlighet att särskilja mentorskapet från lärarrollen
 • Utvärdera ett återinförande av de särskilda undervisningsgrupperna
 • Aktivt skolval i hela Motala kommun
 • Öppna Godegårds skola om föräldrarna vill
 • Tidsbegränsad avgiftsfri parkering i Motala centrum med p-skiva
 • Fler utförare inom LSS-verksamheten
 • Vi vill att nästa äldreboende byggs i Borensberg
 • Skapa förutsättningar för fler seniorboenden i Motala kommun
 • Begär utdrag ur belastningsregistret för de som arbetar med barn och äldre
 • Språkutbildning varvat med arbete är den bästa vägen till egenförsörjning
 • Snabbare bredbandsutbyggnad på landsbygden
 • Vi ska undvika kapitalförstöring genom att vårda kommunens fastigheter, gator och anläggningar
 • Borensberg behöver snarast villatomter och hyreslägenheter
 • Vi värnar om råvattenkvalitén i Vättern och Boren
 • Framtiden för räddningstjänsten i Borensberg och Tjällmo ska utformas så att invånarna känner trygghet i beslutet
 • Vi vill webbsända kommunfullmäktigesammanträdena
 • Öppen data ska vara tillgänglig på kommunens hemsida
 • Underlätta avknoppning av kvinnodominerande kommunala verksamheter
 • Exit-samtal med alla medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i Motala kommun

Hela Alliansen Motalas valmanifest hittar du här:
valmanifest_2019-2022 (pdf)


20180901_flygblad_husbyfjol (pdf)

Budget 2019 – Preliminär

Preliminär Mål och Resursplan (MoR) 2019 med plan 2020-2021 för Motala kommun Alliansen Motalas ambition är att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus. Utbildning, omsorg och annan service till kommuninvånarna ska leva upp till höga kvalitetskrav. Hela kommunen ska inkluderas när vi pratar om Motala kommun, stad såväl som landsbygd, ung som gammal. Oavsett om […]