Budget 2019 – Preliminär

Preliminär
Mål och Resursplan (MoR) 2019 med plan 2020-2021 för Motala kommun

Alliansen Motalas ambition är att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus. Utbildning, omsorg och annan service till kommuninvånarna ska leva upp till höga kvalitetskrav.

Hela kommunen ska inkluderas när vi pratar om Motala kommun, stad såväl som landsbygd, ung som gammal. Oavsett om du är bosatt i tätort eller landsbygd ska du ha tillgång till god kommunal service. Oavsett var du befinner dig i livet ska du vara trygg med att kommunens verksamheter håller hög kvalitet. Vi vill att Motala ska vara den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden. Det ska inte bara stanna vid ord utan bli en verklighet för våra kommuninvånare.

För att Motala även i fortsättningen ska vara en tillväxtkommun, måste vi också attrahera människor från regionen och övriga landet. Om fler flyttar till kommunen krävs mer kommunal service. Skatteunderlaget ökar dessvärre inte i takt med invånarantalet. För att klara av framtidens investeringar och ökade driftskostnader krävs återhållsamhet, nytänkande och externa krafter som kan bidra med kunskap och kapital i samhällsbygget.

Alliansen Motala´s framtida budget för perioden 2019,  även med plan för perioden 2020-2021.
> Mål och Resursplan (MoR) 2019 Prel (pdf)

Alliansen Motala

Caroline Unéus (M)
Oppositionsråd

Kjell Fransson (L)
Gruppledare

Jan Arvidsson (C)
Gruppledare

Jan Gyllenhammar (KD)
Gruppledare

Pressinbjudan – Alliansen Motalas Budget 2018

  Välkommen på pressträff med Alliansen Motala Alliansen Motala presenterar sin skuggbudget Mål- och resursplan 2018 med plan för 2019-2020 Med ansvar för hela Motalas framtid Tid: Tisdag 17/10, kl. 15:00 Plats: Stora Torget, Motala (Ströget Café & Bistro ”Kungsg. 6″) Varmt välkomna! Kontaktpersoner: Emma Larsson Brandt, Politisk sekreterare (M), 0727-27 42 00 Kjell Fransson, […]

Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt

MVT Insändare Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt Under de senare åren har Motalas befolkning ökat markant och lägenhetsbeståndet är i princip uthyrt. Nu har problemet med svarta hyreskontrakt dykt upp hos Bostadsstiftelsen Platen. Vi har tagit upp frågan i Platens styrelse. Att det i vissa fall handlar om olagligheter är helt uppenbart och […]