Många nya bostäder på gång i Motala

Motala kommun befinner sig i en tillväxtfas där det finns stora behov av fler bostäder, ett faktum som just nu hindrar inflyttning till vår kommun. Därför har Alliansen, sedan vi tillträdde tagit ett krafttag på detta område och har initierat många processer som främjar byggandet. Det här arbetet börjar nu visa resultat och vi ser […]

Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt

MVT Insändare Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt Under de senare åren har Motalas befolkning ökat markant och lägenhetsbeståndet är i princip uthyrt. Nu har problemet med svarta hyreskontrakt dykt upp hos Bostadsstiftelsen Platen. Vi har tagit upp frågan i Platens styrelse. Att det i vissa fall handlar om olagligheter är helt uppenbart och […]

Allt att vinna på alternativa driftsformer

MVT Insändare – Svar  Svar till Gunnar Johanssons ”Kommunal verksamhet har allt att vinna på intraprenad” i MVT 30/8. För Alliansen är saken klar. Motala kommun ska få ut bästa möjliga välfärd ur varje skattekrona. Vi strävar efter att få högsta möjliga kvalitet i kommunens verksamheter. Det kan vara en kommunalt driven verksamhet som lyckas […]

Kritiken hade varit densamma

MVT Insändare – Svar Svar till Leif Cederqvist (S) ”Misstänkliggör verksamhet som drivs av den offentliga sektorn”. Självklart hade vi haft samma kritik om Hälsocenter drevs i privat regi och störde boende på Solbacken. Kvaliteten är viktigast. Men verkligheten i dag är att kommunen bidrar till otrygghet hos de dementa samtidigt som man bedriver verksamhet […]

Valfrihet, mångfald och ny teknik effektiviserar kommunen

MVT Insändare – Svar Svar på Gunnar Johanssons insändare i MVT den 23 juli. Gunnar Johansson sågar samtliga förslag som Allians för Motalas har föreslagit för att åter få kommunens ekonomin i balans. Vi föreslår bl a ett ökat fokus på effektiviseringar av den kommunala verksamheten. Det innebär inte att kommunens anställda ska springa fortare, […]