Motion: Att kommunen inför en personalförvaltning

Alliansen föreslår att kommunen snarast inför en personalförvaltning Motala Kommun är den största arbetsgivaren i kommunen och saknar personalförvaltning. Enligt en rapport som konsultföretaget KNOWIT 2013 gjorde framkom det tydligt i sammanfattningen, en rekommendation att centralisera löneadministrationen för de anställda i kommunen. Den rapporten pekar på orsaker som är gemensamt med flera andra områden inom […]

Motion: Ang. motionsredovisning

Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Det ska inte finnas någon motion som inte är besvarad inom ett år. I syfte att ge fullmäktige möjlighet till insyn i hur motioner hanteras finns det även bestämmelser i kommunallagen om att kommunfullmäktige ska informeras […]

Motion: Uppkalla en park till minne av f.d. kommunalrådet Eva Isaksson Ribers

Kommunstyrelsens framlidne ordförande i Motala kommun under förra mandatperioden, Eva Isaksson Ribers, var en av nyckelpersonerna för att förverkliga en ny genomfart i Motala med en bro över Motalaviken. Vi föreslår för att hennes gärningar ska bli ihågkomna i framtiden, att ett parkområde vid norra brofästet ska få namnet Eva Isaksson Ribers park. Under årens […]

Motion: Tidsbegränsad avgiftsfri parkering i Motala centrum

Motala kommun vill främja näringsliv och tillväxt. Alla partier i kommunen vill skapa god samhällsservice. Vi vet att ett utvecklat näringsliv med människor som kan bo och arbeta i Motala är en grundförutsättning för god framtida tillväxt. Handeln är en viktig faktor för bra service i Motala och för konsumentkonkurrens med till exempel Linköping och […]