Okategoriserade

Vi tar ansvar för miljön och Motalas ekonomi!

– Vi håller ordning på kommunens ekonomi även i tuffa tider
– Vi investerar i projekt som minskar kostnaderna
– Vi vårdar våra byggnader, gator och cykelvägar
– Vi utvecklar biogasproduktion i Motala och satsar på biogasdrift i fordon
– Vi energieffektiviserar våra byggnader
– Vi satsar på kollektivtrafiken

Annonsekonmilj