Okategoriserade

Vi tar ansvar för jobben i Motala!

– Vi vill skapa 1000 nya jobb i Motala
– Vi lockar hit företag genom ökad marknadsföring och ett gott företagsklimat
– Vi har fått hit nationella investeringar på ca 4 miljarder i vägar och järnvägar
– Vi ökar möjligheterna till utbildning som motsvarar företagens efterfrågan på kompetens
– Vi utvecklar centrum, G:a Motala Verkstad och Varamon till attraktiva besöksmål

Annonsjobben