Okategoriserade

Vi tar ansvar för välfärden!

– Vi startar familjehus för att ge stöd till barnfamlijer
– Vi satsar extra på de första skolåren så att alla ska lära sig, skriva och räkna
– Vi ökar valmöjligheten i omsorgen så att du själv kan välja vem som ska hjälpa dig hemma
– Vi satsar på entreprenörskap och utbildning för Motalas unga så de rustas för framtiden

Annonsvalfard