Jobbpaket – nya vägar in för unga

I dag föreslår Alliansregeringen ett jobbpaket för unga med satsningar som ökar viljan att anställa och därmed gör det lättare för fler unga att få sitt första jobb. Sammanlagt uppgår satsningarna i paketet till 3,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2014.

För att nå målet om full sysselsättning behövs fler vägar in till jobb, bland annat för unga. Alliansregeringen har sedan tidigare gjort flera satsningar för att fler unga ska få jobb. I budgetpropositionen för 2014 föreslås ytterligare åtgärder som ökar företagens efterfrågan på att anställa ungdomar.

Ett av förslagen är ytterligare sänkta socialavgifter som gör det billigare för arbetsgivare att anställa yngre ungdomar, med bibehållen lön för den anställde. Med dagens föreslagna sänkning av socialavgifterna handlar det om ca 1 000 kronor i minskad kostnad per månad för den som anställer en person under 23 år.

I jobbpaketet ingår också en satsning på nya YA-jobb åt unga som öppnar en helt ny väg in på arbetsmarknaden, och flera insatser för att öka lärlingsutbildningens kvalitet och attraktivitet.

Till följd av de steg som parterna har tagit inom ramen för trepartssamtalen för att möjliggöra fler jobb för unga går regeringen dessutom parterna tillmötes och avskaffar den differentierade av arbetslöshetsavgiften. Det innebär att 2,2 miljoner sysselsatta människor får en sänkt a-kasseavgift.

Läs mer om jobbpaketet på regeringens hemsida
Promemoria: Nya vägar in för unga – jobbpaket på 3,1 miljarder
Pressmeddelande: Regeringen presenterar jobbpaket på 3,1 miljarder för fler jobb till unga 


Alliansen
Sverige

Källa: www.alliansen.se/2013/09/jobbpaket-nya-vagar-in-for-unga/