Motion: Uppkalla en park till minne av f.d. kommunalrådet Eva Isaksson Ribers

Kommunstyrelsens framlidne ordförande i Motala kommun under förra mandatperioden, Eva Isaksson Ribers, var en av nyckelpersonerna för att förverkliga en ny genomfart i Motala med en bro över Motalaviken. Vi föreslår för att hennes gärningar ska bli ihågkomna i framtiden, att ett parkområde vid norra brofästet ska få namnet Eva Isaksson Ribers park.

Under årens lopp har flera generationer Motalapolitiker varit engagerade i arbetet med att lösa trafikproblemen i Motala. Planerna på att leda riksväg 50 på en bro över Motalaviken i stället för genom centrala Motala, har hela tiden hållits vid liv, för trafiksäkerhetens, miljöns och jobbens skull. Bra kommunikationer är en av de viktigaste förutsättningarna för att företag ska etablera sig och utvecklas på en ort.

Eva Isaksson Ribers tillträdde som kommunstyrelsens ordförande den 1 januari 2007, efter att Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna övertagit ledningen av kommunen tillsammans med Miljöpartiet och SPI. Hon gjorde genast Motalas kommunikationer till sin viktigaste fråga. När alliansregeringen 2007 beslutade om att förverkliga ett antal större vägprojekt, som ännu inte hade blivit genomförda, agerade Eva Isaksson Ribers snabbt så att en ny genomfart i Motala kom med på listan över möjliga objekt.

Ett uttryck hon ofta använde för att illustrera den dåliga standarden på vägarna till och från Motala var att ”Motala är omgivet av 70-skyltar”. Det var talande och det var typiskt henne att kunna sammanfatta ett budskap i en illustrativ och slagkraftig mening. Hon ville få bort 70-skyltarna runt Motala – och det lyckades hon med. Nu är Motalabron och den nya riksvägen mellan Motala och Mjölby invigd och öppnad för trafik. Under hennes tid beslutades också om en ny dragning av vägen mellan Motala och Linköping på delen Ervasteby-Borensberg och Trafikverket tog i sin planering även med en ny sträckning av rv 50 på delen Medevi-Brattebro backe.

I arbetet för bättre kommunikationer och särskilt för Motalabron var Eva Isaksson Ribers outtröttlig. Hon samlade på ett skickligt och målmedvetet sätt många olika nyckelaktörer bakom den gemensamma uppfattningen att bro-bygget i Motala var ett strategiskt projekt för hela området längs riksväg 50, från Söderhamn i norr till Jönköping i söder, och det bidrog i hög grad till att projektet nu är verklighet.

Eva gick bort alldeles för tidigt, bara några dagar efter att hon lämnat kommunalrådsposten den 31 december 2010. Vi menar att Motala har anledning att med tacksamhet minnas hennes envisa och framgångsrika arbete för Motala-bron och den nya riksvägen till Mjölby. Motala kommun har som policy att inte uppkalla gator och parker efter personer som ännu lever, och det är därför för tidigt att diskutera hur man ska hedra andra personer som bidragit till broprojektets förverkligande. Det är däremot nu tid att hedra Evas mycket betydelsefulla insatser genom att ge en plats i närheten av bron hennes namn. Vi hoppas att Motalaborna om ett år kan samlas för en ny invigning – den gången av Eva Isaksson Ribers park.

Vi föreslår att kommunfullmäktige besluta:

att ett lämpligt område vid norra brofästet ska få namnet Eva Isaksson Ribers park.


Alliansen
Motala

Per de Faire (M)
Gruppledare

Kjell Fransson (FP)
Gruppledare

Jan Arvidsson (C)
Gruppledare

Nils-Ingvar Graan (KD)
Gruppledare

 

20131031_motion_eva_isaksson_ribers_park