Motion: Tidsbegränsad avgiftsfri parkering i Motala centrum

Motala kommun vill främja näringsliv och tillväxt. Alla partier i kommunen vill skapa god samhällsservice. Vi vet att ett utvecklat näringsliv med människor som kan bo och arbeta i Motala är en grundförutsättning för god framtida tillväxt.

Handeln är en viktig faktor för bra service i Motala och för konsumentkonkurrens med till exempel Linköping och Mjölby. Bråstorp har utvecklats till att inte bara vara ett expansivt köpcentrum för motalaborna utan affärerna drar till sig även konsumenter från andra kommuner. De stora kedjornas intresse för att vilja etablera sig i Bråstorp visar att kommunens satsning på Bråstorp har gett resultat.

Delvis på grund av Bråstorps dragningskraft kämpar många butiker och andra småföretag i centrala Motala med sviktande kundunderlag. Förutsättningarna för människor i och omkring Motala att kunna besöka centrum för inköp, bankservice, tandläkarbesök m.m. måste förbättras.

Kommunen har presenterat en vision för Motala centrum fram till år 2025 och arbetar med att förverkliga visionen i ett stadsmiljöprogram.

Parkeringsfrågorna är en av hörnstenarna för att kunna skapa livskraftigt och besöksvänligt centrum i Motala. Här kommer frågan om avgiftsfri tidsbegränsad parkering med t.ex. P-skiva in som en viktig faktor. Fler och bättre parkeringsmöjligheter är en annan.

Ett system med avgiftsfri tidsbegränsad parkering skulle avsevärt modernisera och förbättra parkeringssystemet i Motala. Det skulle underlätta för besökande att parkera i centrum, vilket skulle leda till fler besökare och en mer livskraftig handelsstruktur. Givetvis måste kommunen ha parkeringsövervakning även i ett sådant system. Vi anser att man ska se kostnaden för detta som ett sätt att utveckla näringsliv och samhällstillväxt.

De parkeringsautomater som finns i Motala är till åren komna och måste snart bytas ut. Kommunen har i en utredning konstaterat att moderna P-automater med kortbetalning är alltför kostsamma för kommunen utom möjligen på ett eller två ställen. Ett införande av avgiftsfri tidsbegränsad parkering med exempelvis P-skiva är därför ett modernt och besöksvänlig alternativ.

Ett utvecklat Motala kan inte enbart leva på handeln. Som bas måste olika företag inom industri, service och tjänstesektorn finnas. Att införa avgiftsfri tidsbegränsad parkering skulle sända en tydlig signal till företagen att Motala vill satsa på utveckling och modern samhällsstruktur med ett besöksvänligt centrum.

Med hänvisning av ovanstående föreslår M, FP, C och KD att kommunfullmäktige beslutar:
– Att Motala kommun inför avgiftsfri tidsbegränsad parkering i centrum.

Alliansen Motala

Per de Faire (M)
Gruppledare

Kjell Fransson (FP)
Gruppledare

Jan Arvidsson (C)
Gruppledare

Nils-Ingvar Graan (KD)
Gruppledare

20130611_motion_tidsbegransad_avgiftsfri_parkering