Okategoriserade

Medmänsklig kärlek

Christer Roshamn, pastor och Yvonne Andersson, (KD) Foto: Nils-Ingvar Graan/Kristdemokraterna Motala

Nystart Motala, de styrande partierna i Motala, stod för ett arrangemang inom ramen för Kärleksveckan i Motala, vilken gick av stapeln för 13:e året i rad. Nils-Ingvar Graan (KD) hade till uppgift att vara moderator för ett samtal, om medmänsklighet, mellan en riksdagsledamot, Yvonne Andersson (KD) och en pastor, Christer Roshamn, Baptistkyrkan.

– Det var en mycket smidig uppgift då dessa var tämligen självgående, så jag tyckte att jag löste uppgiften ganska bra genom att inleda, lyssna och avsluta, säger Nils-Ingvar Graan, till vardags Kommunfullmäktiges ordförande i Motala.

Samlingen skede i form av samtal, dels mellan Yvonne Andersson och Christer Roshamn och dels mellan dem och publiken. Sammanfattningsvis kan sägas att samtalen mynnade ut i att om man visar medmänsklighet/uppskattning mot en person så kommer den i sin tur visa det mot sin omgivning. Alltså något som alla tjänar på.