Kampanj: Fler jobb, mer tillväxt och 100 000 nya bostäder

Sveriges ekonomi står starkare än på länge. Trots krisen har över 250 000 fler
människor fått ett jobb att gå till. Men det är bara början. Alliansen vill bygga
Sverige ännu starkare.
Vinner vi valet vill vi göra historiska satsningar på jobb, bostäder, kollektivtrafik
och vägar. Med Sverigebygget lägger vi grund för fler jobb och fler växande
företag i hela landet.

Sverigebygget innebär:
· Över 400 miljarder kronor i investeringar fram till 2035.
· 100 000 nya bostäder.
· Att det blir lättare att bygga bostäder genom enklare regler och ökad
tillgång på mark.
· 13 000 nya jobb per år inom byggsektorn fram till 2035.
· Höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö.

Mot Alliansens Sverigebygge finns en splittrad
opposition med förslag som hotar både jobb och tillväxt.
Tabellen visar på vilken påverkan S, V och MP:s politik har på antalet jobb i Sverige, om förslagen skulle bli verklighet.

2014071820_kampanj_flygblad_folkracefestivalen