20 punkter för bättre företagsmiljö

MVT Debattartikel
Vi är väldigt glada och stolta över det -punktsprogram för en företagsmiljö i toppklass som vi i Motala på bred front har arbetat fram och kommit överens om. Jobbar vi rätt med punkterna och förverkligar andemeningen i programmet skapar vi en bra grund för tillväxt och fler arbetstillfällen i Motala med omnejd. Fler arbetstillfällen för våra kommuninvånare ger fler människor möjlighet till egen försörjning och inkludering genom arbetsgemenskap.

För att Motala kommun och näringslivet ska lyckas med ambitionen är det viktigt att alla verkligen tar ansvar för dess innehåll och arbetar aktivt och helhjärtat för att förverkliga punkterna. Vi är mycket positiva till att stora delar av den kommunala organisationen, både politiker och tjänstemän, verkligen visat vilja, tagit tag i punkterna och levererat resultat. Självklart återstår mycket kvar att göra, likväl vi är på god väg.

Tyvärr sticker frågor som handlar om att stimulera entreprenörskap i skolan ut negativt i sammanhanget där bara två av de fem målen blivit uppfyllda. Självklart har vi även i bildningsförvaltningen träffat många tjänstemän, rektorer, lärare och personal som brinner för frågorna och vill göra skillnad. Däremot uppfattar vi styrande majoritetspolitiker i bildningsnämnden som tveksamma och ointresserade. Ytterst är det nämndens ordförande, Niklas Rudberg (S), som bär ansvaret och måste börja axla större aktivt ansvar för att nå målen.

Alliansen Motala
Kaveh Moazzez (M)
Kjell Fransson (FP)

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/?articleid=9984441