Hur väljer du?

20140911_MVTvalannons

 

Alliansen i Motala håller ihop och lovar:

  • Mer kunskap i skolan och bättre barnomsorg
  • Bättre underhåll av kommunens gator, vägar och fastigheter
  • Större självbestämmande för individen, familjen och anhöriga
  • Fler bostäder både i centrala och sjönära lägen
  • Bättre vattenkvalité i Vättern och Boren
  • Bättre förutsättningar för en levande landsbygd
  • Fler jobb i Motala med bättre näringslivsklimat
  • Större satsningar för att utveckla Varamonbaden och Borensberg
  • Satsningar på frilufts- och idrottsanläggningar i hela kommunen

Hur väljer du?

> Valmanifest 2015-2018
> Kontakt oss