Okategoriserade

Budget 2015 på G

Just nu arbetar Nya moderaterna i Motala, Folkpartiet Motala, Centerpartiet Motala och Kristdemokraterna Motala med Alliansen Motalas budget för 2015 med plan för 2016 och 2017.

Med en ansvarsfull ekonomisk politik vill vi skapa stabilitet med möjlighet att kunna rikta satsningar för att förbättra kvalitén i välfärdssektorn såsom vård, omsorg och skola. Vår ambition är att skapa samhällsservice av hög kvalité för alla kommuninvånare idag och skapa goda förutsättningar för kommande generationer.

Vi vill också skapa förutsättningar för att stärka kommunens utvecklingsarbete, korta ner beslutsprocesserna och skapa bättre näringslivsklimat. Därigenom skapar vi möjligheter för att fler arbetstillfällen ska kunna växa fram i kommunen.

Alliansen Motala
Kaveh Moazzez
Politisk sekreterare (M)

Jan Arvidsson
Politisk sekreterare (C)

Jan Gyllenhammar
Politisk sekreterare (KD)

Kjell Fransson
Politisk sekreterare (FP)