Okategoriserade

Solidariskt Motala för vem?

MVT & Corren Debattartikel
Ett av de första avtrycken Solidariskt Motala vill göra är att ta bort möjligheten för familjer att förlänga sin föräldraledighet eller möjlighet till att få en mjukare övergång mellan föräldraledighet och arbete. Solidariskt för vem?

Att alla barn utvecklas olika och att våra familjer ser olika ut i dag är något vi hoppas att vi alla kan vara eniga om. Nystart Motala vill fortsätta att ge invånarna i Motala möjligheten att själv kunna styra över sin familjesituation. Vi är helt övertygade om att det är ni föräldrar och vårdnadshavare som vet vad som är bäst för er familj. Anledningarna till att man väljer att utnyttja vårdnadsbidrag kan vara många men det är egentligen inte intressant. Det intressanta är att möjligheten finns och att man accepterar att familjer är olika och inte är stöpta i en och samma form. För oss är det självklart att vi inte ska göra alternativen färre utan snarare skapa ytterligare möjligheter som kan underlätta i vardagen.

Vårdnadsbidraget passar långt ifrån alla. Men är det en anledning att ta bort det för dem som finner att det passar för dem?

Att använda argumentet att det är en så liten del av invånarna som använder det är återigen ett bevis på att vi alla ska vara lika och stöpta i samma form. Det är bara en liten minoritet av våra elever som i dag söker in på fotbollsgymnasium, är det ett skäl ta bort den möjligheten?

Ett annat argument som Solidariskt Motala gärna använder sig av är att det skulle vara en fälla för främst kvinnor med invandrarbakgrund. Detta är inte bara sorgligt ur den synvinkeln att det utmålar kvinnor med invandrarbakgrund som oförmögna att fatta sina egna beslut. Det är dessutom felaktigt då de inte är överrepresenterade i statistiken.

Alliansen har på riksnivå varit väldigt tydliga med att vårdnadsbidraget inte är en försörjningsform. För att förhindra inlåsningseffekter går inte vårdnadsbidraget att kombinera med några andra former av ersättningar så som a-kassa, aktivitetsstöd eller introduktionsstöd, dessa ersättningar får inte brukas av någon i hushållet. Man ska också veta att vårdnadsbidraget är ett sätt att framför allt förlänga sin föräldraledighet. Vårdnadsbidraget ger ökade möjligheter för föräldrar att vårda sina barn i hemmet under den perioden då barnet är mellan ett och tre år. Man kan även beakta att det inte är tvunget att det är någon av vårdnadshavarna som behöver vara hemma med barnet utan det kan också vara någon släkting som sköter vårdnaden.

Det viktigaste för oss i Nystart Motala är att valet fortfarande ligger hos föräldrarna och att politiken inte ska ge pekpinnar på vad som är rätt eller fel för Motalabornas barn. Hur solidariskt är just Solidariskt Motala mot de familjer som önskar stanna hemma lite längre med sina barn?

Nystart Motala
Åke Lust (M)
Kjell Fransson (FP)
Jan Arvidsson (C)
Nils-Ingvar Graan (KD)

Källa:
http://mvt.se/asikter/debattartiklar/1.1105245-solidariskt-motala-for-vem-
http://www.corren.se/asikter/debatt/?articleId=5538568