Okategoriserade

Underskott – ett trendbrott?

MVT Debattartikel
För första gången på tio år redovisar Motala kommun ett underskott i bokslutet.

För första gången på tio år redovisar Motala kommun ett underskott i bokslutet, närmare bestämt på drygt 9 miljoner kronor för 2014. Det kanske inte låter så mycket, men tyvärr kan det indikera ett trendbrott på den goda ekonomi som kommunen har haft under många år, oavsett vilken majoritet som har styrt kommunen.

Återbetalningar av de s k AFA-pengarna, inbetalda sjukförsäkringsavgifter, på ca 80 miljoner kronor har naturligtvis hjälpt den sittande majoriteten att kunna redovisa goda bokslut under den förra mandatperioden. AFA-medel har återbetalats tack vare att den borgerliga regeringen drastiskt fick ner sjukskrivningstalen för några år sedan. Därmed hade kommunen betalat in för mycket i avgifter och dessa har nu återbetalats. Det paradoxala är att de socialistiska partierna, som var emot förändringarna i sjukskrivningsreglerna, har varit de mest angelägna att spendera dessa medel.

Vi i Allians för Motala lade inte in dessa medel i våra budgetalternativ. Vi anser att dessa medel istället i första hand skulle ha gått till att investera i det eftersatta underhållet på kommunens egendom, som gator och fastigheter. De borde även ha använts till att betala av på pensionsskulden, som uppgår till över 1 miljard kronor enligt det senaste bokslutet. Det anser vi är att ta ansvar inför kommande generationer.

Solidariskt Motala påstår att Allians för Motala bara sparar, medan de satsar. Sanningen är att vi både bromsar och gasar. Vi anser att man bör ha ett effektivitetskrav på verksamheterna även under ”goda år”. De medel som inte behövs för att uppfylla de ekonomiska målen återgår till nämnderna till sådant som Alliansen anser är angelägna satsningar. På så sätt anser vi att vi använder medborgarnas skatter så effektivt som möjligt. Då behöver man inte hamna i den akuta situation som Motala kommun nu har gjort. Plötsligt var pengarna slut vid årsskiftet och snabbt fick kommunfullmäktige bevilja ett nytt lån på 100 miljoner kronor härom dagen.

Plötsligt så kan det också bli svårt att hålla 2015 års budget. Fjolårets underskott ska återtas. Socialnämnden vill ha 12 miljoner kronor för att komma tillrätta med en mångårig obalans i äldreomsorgens budget, något vi nog alla inser vara nödvändigt. Därmed är årets budgeterade överskott halverat.

Hur tacklar Solidariskt Motala detta? Blir det nu ett akut sparbeting på verksamheterna? Om inte, så måste man låna upp mer än beräknat till investeringarna. För höga investeringsplaner har man! Hela 240 miljoner kronor ska enligt budgeten investeras i år, plus 70 miljoner kronor som inte blev färdigställt under förra året. Avser man att fullfölja den höga investeringsnivån? Kommunens ekonomi är stabil, låter tre företrädare för Solidariskt Motala meddela i en debattartikel. Att behöva springa till banken och be om ett akutlån på 100 miljoner, har vi dock lite svårt att förknippa med stabilitet.

Alliansen Motala
Kaveh Moazzez (M),
gruppledare

Kjell Fransson (FP),
gruppledare

Jan Arvidsson (C),
gruppledare

Nils-Ingvar Graan (KD),
gruppledare

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/underskott-ett-trendbrott-10763369.aspx