Okategoriserade

Frågorna om sommarjobb kvarstår

MVT Debattartikel
Vi har i en debattartikel den 13 april i MVT ställt ett antal konkreta frågor till kommunalrådet Camilla Egberth (S) hur det blir med sommarjobben.

I svaret från kommunalrådet som publicerades i MVT två dagar senare besvarades inte en enda av våra frågor, förutom att det blir någon form av sommarjobb.
I stället hänvisar hon till en styrgrupp som ska hålla samman och driva på arbetet. Vad vi vet har denna styrgrupp ännu inte haft några djuplodande diskussioner för att påskynda arbetet. Målen är dock att verksamheterna ska arbeta över gränserna och att ett plus ett blir tre, meddelar hon. Motiveringen till den sena hanteringen är att planeringen måste ske med eftertanke, vara genomtänkt med kvalitet och prioriteringar ska ske, skriver kommunalrådet.
Därmed antyder hon att när Nystart Motala budgeterade 1,5 miljoner kronor i november 2009 till sommarjobben inför förra sommaren var hanteringen den motsatta.
Vi vill göra gällande att det förhåller sig tvärtom. Om förvaltningen får uppdrag och medel avsatta i den ordinarie budgeten i god tid, finns det bättre förutsättningar att planeringen sker med kvalitet, tydliga prioriteringar och med eftertanke, än som förhållandet är nu, då det ännu inte har fattats några beslut om sommarjobben.
De medel som avsattes av Nystart Motala och regeringen resulterade i att närmare 300 feriepraktikplatser och ett 20-tal platser för sommarlovsentreprenörer kunde skapas inför sommaren 2010. Prioriterade grupper var bland andra elever från särskolan och invandrarungdomar. Grupper som inte alltid har kontakter och därmed kan ha svårare att få sommarjobb.
Våra konkreta frågor kvarstår således: Hur många får sommarjobb? Vilka grupper prioriteras? Vad blir ersättningen? När och var tas beslutet? Hur ska det finansieras?
Alla dessa frågetecken hade varit uträtade nu i slutet på april om ni hade anslagit medel under ordnade former i budgeten för i år som antogs i november 2010.

Nystart Motala
Per de Faire (M)
Kjell Fransson (FP)
Jan Arvidsson(C)
Nils-Ingvar Graan (KD)

Källa:
http://mvt.se/asikter/debattartiklar/1.1183839-fragorna-om-sommarjobb-kvarstar