Okategoriserade

Alliansen Motala fortsätter ta ansvar för ekonomin!

Pressmeddelande
Allians för Motala tar ansvar för kommunens ekonomi och lägger fram ett gemensamt förslag på planeringsförutsättningar 2016 med plan 2017-2018 för driften, den ram som 2016 års driftsbudget ska hålla sig inom. Majoritetens förslag innehåller skattehöjning och en sänkning av överskottsmålet till 1 %.

– Kärnan i Allians för Motalas förslag är att behålla överskottsmålet på 2 %, berättar Caroline Unéus (M) oppositionsråd i Motala. Skälet till 2 % målet är att det behövs en rimlig marginal för oförutsedda händelser och att resultatet på den nivån är nödvändigt för att finansiera investeringar utan att uppta nya lån, fortsätter Unéus.

Förslaget kräver återhållsamhet av nämnderna. Bland annat ges ingen priskompensation 2016, då Sverige står med deflation. Nämnderna får inte heller kompensation för ökade tilläggshyror.

– Vi tänker testa allt för att undvika en skattehöjning, säger Kjell Fransson (FP). Med förra årets resultat på -9 miljoner kronor och nämndernas ekonomiska underskott krävs ett krafttag och Allians för Motala lägger fram ett tufft förslag, fortsätter Fransson.

Allianspartierna lägger dessutom fram en rad effektiviseringsförslag, bland annat att lägga ut fler äldreomsorgsenheter och LSS-boende på extern utförare och att sälja av fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten.

– Vi föreslår dessutom att kommunen ska inrätta en personalförvaltning för att få bättre kontroll på de skenande personalkostnaderna, säger Nils-Ingvar Graan (KD). Kommunen har de senaste åren ökat antal anställda kraftigt. Nu är det dags att börja effektivisera verksamheten, säger Graan.

– Allians för Motala fortsätter att ta ansvar för ekonomin, säger Jan Arvidsson (C). Det kommer bli tufft, men vi måste testa allt nu när majoriteten aviserar en skattehöjning. Vi måste sätta hårda ramar inför budgetdiskussionen i höst för att nå en ekonomi i balans, avslutar Arvidsson.

> 20150612_pressmeddelande  (pdf)
> budgetforutsattningar_for_2016  (pdf)
> resultatbudget   (pdf)

Kontaktpersoner:
Caroline Unéus (M),              Kjell Fransson (FP),
oppositionsråd                      gruppledare
Tel. 0705-119 855                Tel. 0703-609 547

Jan Arvidsson (C),                Nils-Ingvar Graan (KD),
gruppledare                         gruppledare
Tel. 0706-349 139                Tel. 0705-160 104

Alliansen Motala