Svar till Gubbstrutten

MVT InsändareSvar
I MVT den 4 juni skriver skribenten om beslutet gällande samordning av SU-grupp Villa Ekenäs och Båten. Skribenten hävdar att det inte finns ett enda parti i kommunen som förtjänar en röst i nästa val. Allians för Motala vill påminna om att beslutet, som togs i bildnings- och socialnämnden, klubbades igenom av majoriteten som består av S, V och MP. Allianspartierna i Motala försökte in i det sista stoppa beslutet, bland annat med hänvisning till brist på risk- och konsekvensanalys. När Alliansens förslag föll till förmån för majoritetens reserverade sig våra ledamöter mot beslutet i både bildnings- och socialnämnden. Värnar man om människan kan man lägga sin röst på ett av de fyra Allianspartierna M, FP, C eller KD i nästa val!

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
Kjell Fransson (FP)

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/svar-till-gubbstrutten-11129663.aspx