Alliansens konkreta lösningar

MVT Debattartikel
I ett svar den 5/1 med rubriken ”Vi är vakna och tar ansvar” på debattartikeln den 24/12 i MVT om Alliansens oro för kommunens ekonomi, skriver tre företrädare för Solidariskt Motala att Alliansen inte har presenterat några konkreta lösningar när vi inte kompenserar nämnderna för löneökningarna.

I Alliansens budgetalternativ kan man bland annat läsa följande förslag till åtgärder: vi anser att man ska tillsätta tre tjänster som snabbt utvecklar kommunens digitalisering inom alla verksamheter, inte minst inom social- och bildningsnämndens ansvarsområden. Vi tillgodoser därmed också allt högre förväntningar från invånarna att kommunen ska vara tillgänglig och transparent i sina medborgarkontakter. Det skulle kunna ge effektiviseringar på minst 100 miljoner kronor. Det låter mycket, men det är fullt realistiskt och är ändå endast cirka fem procent av kommunen nettoomsättning.

Vi vill ha fler externa utförare, bland annat inom äldreomsorgen och LSS-enheter. Socialförvaltningen anger i sin åtgärdsplan att ett kommunalt drivet äldreboende är 230 kronor/plats och dygn dyrare än ett privat alternativ. Mot detta brukar Solidariskt Motala hävda att kommunen är en bättre arbetsgivare än privata aktörer. Detta motsägs av de artiklar och insändare som har förekommit i lokalpressen under det senaste året. Ett tydligt och närvarande ledarskap, sedda medarbetare, korta beslutsvägar, tydliga mål med verksamheten och en gemensam värdegrund är några medel för att bryta de allt högre sjukskrivningstalen bland kommunens medarbetare.

Vi vill även att man avvecklar kommunens hälsocentra på Solbacken och i Gamla stan, då de på ett osunt sätt konkurrerar med privata aktörer inom samma bransch. Vi vill återinföra den särskilda undervisningsgruppen som fanns på Villa Ekenäs. Nedläggningen var ett feltänk från början av bildningsnämndens ordförande och har drabbat de berörda barnen hårt, föräldrar är förtvivlade, flera av den personal som har fått försvara nedläggningen har mått dåligt och kostnaderna har ökat.

Vi vill sälja fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten och även perifera skogsinnehav. De frigjorda medlen kan användas för att renovera eftersatt underhåll av förskolor, skolor och äldreboenden. Kommunen slipper dessutom drift och underhåll av de försålda fastigheterna.

Ni motiverar er avvisande hållning att låta andra än kommunen bygga, driva och förvalta fastigheter med att det har gått snett vid byggandet av Nya Karolinska i Solna och att kommunen lånar billigare. Vi skulle kunna kontra med flera kommunala byggen landet runt där kostnaderna vida överstiger budgeten. En förutsättning att det ska lyckas med externa alternativ är att kommunen är professionell i sin upphandling. Välskötta fastighetsbolag kan låna nästan lika billigt som kommunen, om de nu alls behöver låna.

Ert påstående att Allians Motala inte har några konkreta lösningar visar att ni inte har läst vår budget, inte lyssnat på vad vi sade i budgetdebatten i höstas och inte har läst vad vi har skrivit om våra förslag i flera debattartiklar. Trots att ni hävdar att ni är vakna.

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
oppositionsråd

Kjell Fransson (L)
gruppledare

Jan arvidsson (C)
gruppledare

Nils-Ingvar Graan (KD)
gruppledare

Källa: MVT ”Papperstidningen 2016-01-13”
www.mvt.se/asikter/debatt/alliansens-konkreta-losningar-se-har-12425283.aspx