Använd Solbacken på rätt sätt

MVT Debattartikel
Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160125_mvtdebatt_solbacken
Svar på ”Seniorerna räcker till oss alla” i MVT 2016-01-16.

Friskvård är viktigt i livets alla åldrar. Genom att träna kroppen starkare kan man skjuta upp omsorgsbehovet och hålla sig frisk längre. Det är viktigt för individen och för kommunen i och med den demografiutmaning Motala står inför. Vi önskar att alla kan må bra och bo hemma så länge som möjligt. Vi är övertygade om att ni på Hälsocenter gör ett bra arbete.

Alliansen ser dock två problem med verksamheten. Dels Hälsocenters läge och dels situationen med osund konkurrens.

Hälsocenters största verksamhet är belägen på Solbackens demensboende i Motala. Kunder på Hälsocenter använder demensboendets gemensamhetslokal för att fika och umgås efter träning. Vi tror, som konsekvens, att boende på Solbacken blir begränsade att röra sig fritt på de gemensamma ytor som finns. Vi anser att Solbacken och de gemensamma ytorna framför allt är till för boende och deras anhöriga, och vi anser att negativ påverkan utifrån bör minimeras. Solbacken är ett hem och det är viktigt att det respekteras så att brukarna inte begränsas i sitt eget hem.

För det andra är det stor risk att Hälsocenter strider mot Konkurrensverkets regler om osund konkurrens. Som författarna skrev i sin debattartikel blir vi äldre och äldre och seniorerna är många och räcker till alla friskvårdsanläggningar. Problemet är att kommunen inte konkurrerar på lika villkor med sina konkurrenter. Priset är subventionerat med skattemedel och kundstocken utgörs huvudsakligen av friska pensionärer, när målgruppen snarare bör vara de som av någon anledning har begränsad möjlighet att träna på de privata friskvårdsanläggningarna som finns i kommunen – då hade konkurrenssituationen sett annorlunda ut. Exempelvis om verksamheten hade varit till för boende på kommunens vårdboenden eller individer inom LSS-omsorgen. Så är inte fallet idag och därför ställer vi oss tveksamma till verksamheten.

Kommunen bör fortsätta med hälsofrämjande insatser och uppmuntra seniorer att träna och hålla sig aktiva. Vi ser nyttan i att röra på sig och hålla sig aktiverad. Vi anser, som vi redan nämnt, att verksamheten inte ska rikta sig till äldre som en allmän målgrupp, utan till de som finns på vårdboenden i kommunen, och till LSS-gruppen. Detta för att få största möjliga nytta för alla inblandade parter.

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
oppositionsråd

Kjell Fransson (L)
gruppledare

Jan arvidsson (C)
gruppledare

Nils-Ingvar Graan (KD)
gruppledare

Källa: http://mvt.se/asikter/insandare/anvand-solbacken-ratt-12478315.aspx