Dags att börja prioritera rätt saker

MVT Debattartikel 20160220_mvtdebatt_prioriteraratt
Slutreplik till Solidariskt Motala, ”Förebyggande arbete tillhör grunduppdraget” 2016-02-15.

Oavsett vad den ursprungliga tanken var med Hälsocenter på Solbacken kan vi efter cirka två år i drift konstatera att det inte blev som man hade tänkt varken för de boende på demensboendet, konkurrensen eller budgetmässigt. Avsikten från början var dock aldrig att Motala kommun själva skulle driva centret. Det skulle göras en separat upphandling, vilket den tillträdande majoriteten 2010 missade, därför stod det tomt.

Målgruppen skulle vara boende på vårdboenden och LSS-grupper, och då det var brist på möjlighet att bada i uppvärmda bassänger i Motala kommun skulle även olika föreningar med reumatiker, personer med ledbesvär och eksembesvär ha möjlighet att använda poolen. Dessutom skulle Väntjänsten tillåtas att delta i aktiviteter tillsammans med brukare på vårdboenden.

Därtill är det viktigt att uppmärksamma att socialnämndens ekonomi har ett stort underskott på cirka 25 miljoner kronor. Då kan inte vi med gott samvete motivera att skattemedel läggs på en verksamhet som Hälsocenter. Det är en bra idé att uppmuntra äldre att träna i förebyggande syfte men det finns privata aktörer som kan tillgodose detta. När dessutom de ekonomiska förutsättningarna ser ut som de gör, måste varje verksamhet ses över. Intäkterna på Hälsocenter täcker inte driftskostnaden och verksamheten går med ett underskott om knappt en miljon kronor per år. Att avveckla Hälsocenter kom initialt som ett förslag från förvaltningen, men majoriteten sade nej.

Det viktigaste argumentet för oss är hur boende, anställda och anhöriga på Solbacken upplever Hälsocenter. En skrivelse inkom i slutet av 2014 till kommunen där sjuksköterskor på Solbacken slår larm om att de dementas integritet blir lidande och att de begränsas i sitt eget hem. Skrivelsen avslutas med: ”Vi ser tyvärr att Hälsocentret och den vård vi önskar bedriva på Solbacken inte kan kombineras”. För Alliansen är individens värdighet och integritet viktigast.

Socialnämnden måste hämta hem sitt underskott, och det står mellan att skära ner på icke lagstadgad verksamhet eller sänka ambitionsnivån på det lagen kräver av kommunen. När boende på Solbacken blir störda i sitt hem, när en hemtjänsttagare träffar allt för många olika undersköterskor på en månad, när sjukskrivningar stiger på grund av för hög arbetsbelastning och socialnämnden lider av ett stort ekonomiskt underskott
– ja då måste man prioritera. Först måste vi säkerställa kvalitén i den lagstadgade verksamheten.

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
oppositionsråd

Kjell Fransson (L)
gruppledare

Jan Arvidsson (C)
gruppledare

Nils-Ingvar Graan (KD)
gruppledare

Källa: MVT ”Papperstidningen 2016-02-20”
www.mvt.se/asikter/debatt/borja-prioritera-ratt-om4025923.aspx