Det är på tiden att ett beslut fattas

Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160301_mvtdebatt_simhallenMVT Debattartikel
Tack bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott! Det är första gången vi får höra sanningen om i vilket skick Motalas simhall är. Olika kommunföreträdare har länge hävdat att simhallen håller i flera år framåt, och kom nu senast med ett uttalande att ytterligare en utredning ska göras.

Det behövs inga fler utredningar! Det Motala kommun behöver göra är att snabbt hitta en lämplig plats för en ny simhall och lägga ut anläggningen på upphandling. Det finns företag som både bygger, äger och driver simhallar – flera är intresserade av Motala.

Skicket är undermåligt och arbetsmiljön för personalen samt säkerheten är under all kritik. En dag, i snar framtid, kommer anläggningen förmodligen vara i så dåligt skick att den får stänga. Simundervisning i skolan ingår i läroplanen, hur ska detta tillgodoses om simhallen inte längre kan hålla öppet?

Det tar flera år innan en ny simhall står klar – det är på tiden att ett beslut fattas!

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
Kjell Fransson (L)
Jan arvidsson (C)
Jan Gyllenhammar (KD)

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/det-ar-pa-tiden-att-ett-beslut-fattas-om4040129.aspx