Okategoriserade

Kritiken hade varit densamma

Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160307_mvtinsandareMVT Insändare – Svar
Svar till Leif Cederqvist (S)
”Misstänkliggör verksamhet som drivs av den offentliga sektorn”.

Självklart hade vi haft samma kritik om Hälsocenter drevs i privat regi och störde boende på Solbacken. Kvaliteten är viktigast. Men verkligheten i dag är att kommunen bidrar till otrygghet hos de dementa samtidigt som man bedriver verksamhet med lägre priser. Det är inte acceptabelt.

Leif Cederqvist (S) verkar inte tycka att det är ett dugg konstigt att Hälsocenter går med underskott – är det så man bedriver en ansvarsfull politik? Även om Socialdemokraterna inte delar Alliansens kritik mot verksamheten borde det vara en lika stor självklarhet för er att se till att verksamheten bedrivs ekonomiskt. Är det lika enkelt att vifta bort den ekonomiska situationen i socialnämnden?

Att bedriva träningsverksamhet på ett demensboende har visat sig vara en mindre bra idé. Vi tror att en egen ingång löser det problemet och möjliggör för äldre som bor på vårdboenden i kommunen samt LSS-grupper att besöka centret utan behöva röra sig i demensboendets lokaler och stör således inte verksamheten där. Vi fortsätter dock hävda att kommunen inte ska bedriva träningsverksamhet för pensionärer till subventionerat pris och bidra till osund konkurrens. Våra synpunkter har ingenting att göra med att det är en kommunal verksamhet. Det handlar inte heller om att misstänkliggöra samtliga kommunala verksamheter. Kommunen har flera verksamheter som gör ett väldigt bra arbete där kvaliteten är hög och de ska vi värna om.

Kommunen bedriver verksamhet på medborgarnas uppdrag. Vi kan inte alltid be om mer när det kärvar – politiska prioriteringar måste ibland stå tillbaka till förmån för kärnverksamheten. Alliansen har presenterat åtskilliga seriösa förslag för att effektivisera och få en ekonomi i balans, skattehöjning var inte ett av förslagen.

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
oppositionsråd

Kjell Fransson (L)
gruppledare

Jan Arvidsson (C)
gruppledare

Jan Gyllenhammar (KD)
gruppledare

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/kritiken-hade-varit-densamma-om4044281.aspx