Beslutet kommer att slå mot de svaga

MVT Debattartikel Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160531_mvdebatt_socialnamnden
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutade tillsammans med Sverigedemokraterna på socialnämndens senaste sammanträde att avveckla dagstugan Korallen. Förvaltningen har redan i uppdrag att se över framtiden för annan daglig verksamhet. Parallellt med beslutet att spara in 800 000 kronor på daglig verksamhet får Hälsocenter vara kvar, om än med högre avgifter och begränsad träningstid. Ni slår på de svaga på grund av ett politiskt löfte.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna prioriterar annorlunda. Korallens dagstuga är en verksamhet som verkar för att stimulera äldre till en aktiv vardag, bryta isolering och ensamhet, med syftet att främja kvarboende i egna hemmet. Verksamheten fungerar också som avlastning för anhöriga. Det är en viktig verksamhet som gör livet bättre för en grupp människor som har det svårt. Det närmaste året måste socialnämnden spara cirka 30 miljoner kronor. Det tar tid, men det är möjligt. Det är dock inte rätt väg att gå genom att spara in på de som behöver hjälpen mest.

Den satsning som gjordes när Solbacken anlades för att möjliggöra rehabilitering och sjukgymnastik med tillgång till varmvattenbassäng utnyttjas ej som tänkt, utan denna stora satsning försvinner bort i Hälsocenters allmänna träningsprogram. Dessutom stör Hälsocenter konkurrensen genom att ha priser lägre än det privata näringslivet. I relation till detta hoppas vi att fler förstår varför vi inom Alliansen anser att Hälsocenter inte är motiverat att behålla i nuvarande form.

De stora pengarna hittas genom att effektivisera verksamheten och se över grunduppdraget. Majoritetspolitikerna behöver tänka om och tänka nytt. Alliansen har många idéer på hur socialnämndens ekonomi och kvalitet kan bli bättre. Vi tar gärna en diskussion med er om det.

Alliansen Motala Socialnämnden
Anna Lust (M)
Lindha Stråt (M)
Inger Lorentzson (L)
Åke Svensson (M)
Gunnel Hagström (C)
Jan Gyllenhammar (KD)

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/ni-slar-pa-de-svaga-om4158560.aspx