Okategoriserade

En förändring med förhinder

MVT Debattartikel
Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160826_mvtdebatt_forandringmedforhinderDet Solidariskt Motala skriver i en debattartikel i MVT den 23 augusti om en kommun i förändring låter ju mycket bra. Det är bara det att man inte lever upp till sina egna ambitioner.

Man konsterar bland annat att det växer fram en helt ny samhällsstruktur med större mångfald och att man vill att kommunen fortsätter att växa tillsammans med övriga samhälls-+aktörer. Hur har man hittills bemött den förändringen?

Flera samhällsaktörer bland annat i form av privata företag har erbjudit sig att delta i samhällsbygget med kunskap och kapital, men har blivit avvisade av Solidariskt Motala. Allians Motala har däremot bjudit in dem för att lyssna på deras idéer, vilka i flera fall skulle kunna innebära att kommunen
slapp investeringar och i stället hyrde anläggningar som sköttes av professionella aktörer.

Satsningar på digitala tjänster och smarta samarbeten. Samma här. Allians Motala har under flera år fört fram konkreta förslag hur vi skulle kunna få fart på bland annat digitaliseringen i kommunen, utan att få något gehör. Det finns ingen uttalad strategi från majoritetspartierna i den frågan, utan det hänger mer på om enskilda tjänstemän tar egna initiativ.

Motalas kommunala ekonomi är god hävdar man också. Vi inom Allians Motala har länge varit oroliga för kommunens ekonomiska utveckling. Vid årsskiftet tog kommunen upp det senaste lånet på 80 miljoner kronor och den totala låneskulden är nu uppe i över 600 miljoner kronor. Någon amortering sker inte förutom på det senast upptagna lånet. Det ekonomiska resultatet förra året var endast 4,6 miljoner kronor. Det är felräkningspengar i en budget på 2,3 miljarder kronor. Det borde ha varit 46 miljoner kronor.

Avslutningsvis har man nu ambitionen att inte höja kommunalskatten. Det är ju lovvärt. Men risken är uppenbar att man kommer att misslyckas om man inte släpper in andra samhällsaktörer på bred front, sätter fart på digitaliseringen, förmår att uppnå ett godtagbart ekonomiskt resultat och hejdar den allt högre skuldsättningen. Dessutom drar staten ner bidragen för flyktingmottagningen under nästa år med 30 miljoner kronor och skatteintäkterna förväntas öka långsammare än beräknat. Detta sammantaget kommer att ytterligare pressa den kommunala ekonomin under 2017.

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
oppositionsråd

Kjell Fransson (L)
gruppledare

Jan Arvidsson (C)
gruppledare

Jan Gyllenhammar (KD)
gruppledare

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/en-forandring-med-forhinder-om4265791.aspx