Okategoriserade

Allt att vinna på alternativa driftsformer

MVT Insändare – Svar Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160905_mvtinsandare_alternativadriftsformer
Svar till Gunnar Johanssons ”Kommunal verksamhet har allt att vinna på intraprenad” i MVT 30/8.

För Alliansen är saken klar. Motala kommun ska få ut bästa möjliga välfärd ur varje skattekrona. Vi strävar efter att få högsta möjliga kvalitet i kommunens verksamheter. Det kan vara en kommunalt driven verksamhet som lyckas bäst. Men det kan också vara en kooperativ verksamhet eller en privat driven verksamhet som får ut bästa möjliga välfärd ur varje skattekrona. Driftsformen spelar mindre roll så länge kvaliteten är hög.

Alliansen håller med Gunnar Johansson om att vi behöver mångfald inom kommunens näringsliv. Det behövs olika aktörer inom olika verksamhetsområden. Framför allt behövs en mångfald av aktörer inom välfärdssektorn. Personal ska kunna välja sin arbetsgivare och de som behöver välfärdstjänster ska kunna välja utförare. Valfrihet är utgångspunkten i vår politik. Valfrihet är värd att värna och kämpa för.

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
oppositionsråd

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/allt-att-vinna-pa-alternativa-driftsformer-om4277719.aspx