Okategoriserade

Ett smalare men vassare Platen

MVT Debattartikel Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160917_mvtdebatt_vassareplaten
Vi borgerliga partier har under många år förespråkat att den allmännyttiga Bostadsstiftelsen Platen borde minska i storlek av flera skäl. I en kommun som Motala är det särskilt viktigt att släppa in andra aktörer för att få en positiv utveckling på bostadsmarknaden. Nya aktörer innebär en vitalisering och nya impulser. Nya aktörer kan även bygga till exempel skolor och äldreboenden i kommunen. Därmed bidrar de med sitt kapital och kunnande till tillväxten i kommunen.

Platen har i dag inte tillräckligt med ekonomiska muskler att både renovera lägenheter och att bygga nytt. Även om Platen avyttrar en del av sitt bostadsbestånd kommer man även fortsättningsvis vara en mycket betydande aktör på bostadsmarknaden i Motala. Genom att avyttra delar av sitt stora bostadsinnehav frigörs kapital för att såväl renovera kvarvarande bostadsbestånd, som att bygga nytt.

Därför sade Nystart Motala ja när vi fick frågan av den dåvarande styrelsen i Platen år 2010 om vi var beredda att medverka till att sälja ett större antal lägenheter. Det var en helt enig styrelse i Platen som efter att ha prövat olika alternativ hade kommit fram till att en försäljning var den bästa lösningen för att långsiktigt stärka Platen. Socialdemokratiska partiet sade nej, trots att deras ledamöter i Platen sade ja. Då försäljning av ett större antal lägenheter är av principiell betydelse måste kommunfullmäktige yttra sig i frågan. Därför är partiernas inställning avgörande. Vid en försäljning till andra aktörer förutsätter vi att Platen inte endast går på högsta pris utan även gör en bedömning att köparna är seriösa och långsiktiga med sitt ägande, så att hyresgästerna hos de nya ägarna kan känna samma trygghet som hos Platen.

Vid valet 2010 återtog S och V tillsammans med MP makten i Motala. Frågan dog därmed ut. Alliansens ledamöter i Platens styrelse har tagit upp frågan flera gånger, utan att få något svar om Solidariskt Motalas ledamöter i Platens styrelse står fast vid sitt tidigare ställningstagande. För drygt ett år sedan skrev S i sin remiss om mark och bostadsförsörjningsprogrammet att en eventuell försäljning av en viss del av bostadsbeståndet skulle utredas närmare. Vi har ännu inte sett något initiativ till en sådan utredning.

I våras beslutade därför allianspartierna tillsammans med våra ledamöter i Platens styrelse att nu ville vi ha ett besked efter sommaren. Vi sade samtidigt att vi inte agerar i frågan offentligt så att Solidariskt Motala skulle få möjlighet att diskutera frågan internt i lugn och ro.

Nu har man haft ett drygt år på sig och fortfarande har majoriteten inte gett något tydligt besked. Samtidigt skrev MVT:s chefredaktör i sin krönika för någon vecka sedan om Platen och efterlyser svar av partierna. Av dessa skäl redovisar Allians Motala nu vår inställning och våra motiv varför Platen bör avyttra ett större antal lägenheter och därmed bli en smalare, men vassare aktör på bostadsmarknaden i Motala.

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
oppositionsråd

Kjell Fransson (L)
gruppledare

Jan arvidsson (C)
gruppledare

Jan Gyllenhammar (KD)
gruppledare

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/ett-smalare-men-vassare-platen-om4297502.aspx