Låt oss slippa arbetssättet

Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160514_latossslippaarbetssattetMVT Debattartikel
Ett drygt år har gått sedan debatten blossade upp runt Villa Ekenäs – en debatt som överlägset tog förstaplatsen i 2015 års politiska diskussion i Motala. Den rödgröna majoriteten initierade ett arbete för en samverkan och samlokalisering av SU-gruppen på Ekenäs (bildningsförvaltningen) och Båten (socialförvaltningen) – två enheter med olika uppdrag men båda rörde barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Allians Motala var motståndare till förslaget och vi reserverade oss i nämnden efter en votering. Trots detta såg vi viss förbättringspotential på detta område särskilt vad gäller behovet av samverkan. Vi var också positiva i synen på den viktiga kopplingen till ”hemmaskolan”. Men vårt motförslag i nämnden var ändå tydligt – först samverkan, sedan utvärdering och senare en eventuell samlokalisering i den takt som kändes rätt och naturlig för alla inblandade parter.

Hur gick det då till slut? Ja, någon samlokalisering har vi fortfarande inte sett, så det är svårt att undvika att fälla kommentaren ”Vad var det vi sa?”, så nu är det gjort. Det viktiga är förvisso inte just denna kommentar, utan att vi alla reflekterar över på vilka grunder bildningsförvaltningen genomförde denna förändring och hur vi i framtiden kan undvika att sådana här arbetssätt upprepas.

Enligt vår syn så fanns oerhört många brister i ärendets utredningsmaterial, detta eftersom konkreta detaljer om organisation, samarbetsformer, metoder och arbetssätt saknades. Och vart tog det berömda barnperspektivet vägen – ska vi inte genomföra den här typen av förändringar i stor samverkan med berörda barn och dess föräldrar? Beslutet stressades fram alldeles för fort och resultatet blev en debatt med frustrerade föräldrar, personal som inte kände sig delaktig och en politisk opposition som ansåg att beslutsunderlaget slog rekord genom att helt sakna risk- och konsekvensanalyser. Vi blev också nedringda av förtvivlade föräldrar, och kommentarer i MVT likt ”konsekvensanalys ska vi göra efter beslutet” gjorde oss inte särskilt stolta över vår kommun.

Låt oss slippa detta arbetssätt framöver! Vi lever i ständig förändring och omställning av vår verksamhet och Motala kommun måste i framtiden väsentligt förbättra sin förmåga att genomföra förändringar. Det gäller såväl arbetet med beslutsunderlag som den viktiga kommunikationen med personal, elever och föräldrar. Den rödgröna majoriteten är inte utan skuld i detta ärende och vi hoppas verkligen att ni lär er något av detta. Vi i oppositionen vill gärna bidra, och om majoriteten hade lyssnat lite mer på oss hade vi tillsammans kunnat analysera lite mer, sänka tempot och troligen undvikit en stor del av debatten och frustrationen hos berörda parter.

Alliansen Motala Bildningsnämnden
Tony Johansson (M)
Felipe Sanhueza (M)
Pia Hjelmar (C)
Michael Lindgren Palmgren (M)
Cari Rylander (L)
Erik Forslund (KD)

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/lat-oss-slippa-arbetssattet-om4135763.aspx