Okategoriserade

Med ansvar för Motalas framtid

Foto: Skärmdump från MVT.se - 20161101_mvtdebatt_medansvarMVT Debattartikel
Svar till Camilla Egberth (S), Kerstin Lundberg (V) och Mats Johannesson (Mp) ”Nu växer vi tillsammans” i MVT
24/10.

Alliansen delar Solidariskt Motalas positiva syn på befolkningsökningen i Motala kommun. Det är härligt att kommunen växer och vi ser möjligheterna med ett växande Motala. Vi har däremot en annan syn på de utmaningar som följer befolkningsökningen och vi har andra lösningar på hur en kommun möter en växande befolkning.

Den största utmaningen med befolkningsökningen är inte att kommunen måste tillhandahålla mer offentlig service. Den största utmaningen är att skatteunderlaget inte ökar i samma takt som befolkningsökningen. Det innebär att vi behöver tillhandahålla mer kommunal service, som förskola, skola, omsorg och stadsutveckling, för mindre medel.

Motala kommuns bostadsbrist är akut, framförallt för kommunens äldre som har ett omsorgsbehov. Motala kommun har i dag en växande kö på drygt 50 personer med biståndsbedömning som har rätt till och behöver plats på ett vårdboende. Platserna som finns i dag är fyllda, och inom ett par år krävs minst fyra nya vårdboenden. Alliansen föreslår att Motala kommun inför LOV för särskilt boende. Vi vet att frågan är känslig bland majoritetspartierna, men vi har ännu inte hört något alternativ från de styrande på hur vi löser det akuta problemet för kommunens åldrande befolkning.

Motala kommun måste främja och uppmuntra olika typer av byggnation, för att få igång flyttkedjorna så att alla kan hitta en lämplig bostad. I takt med att Motala kommun växer behövs ökad beredskap på Samhällsbyggnadsenheten. Vi föreslår att kommunen nyanställer ytterligare en planarkitekt. Motala kommun är i en expansiv fas och politiken måste se till att det finns rätt förutsättningar för inflyttare, företag och medborgare.

Vi är mellan partigränserna eniga om ett årligt friskvårdsbidrag om 1 500 kronor per anställd. Alliansen vill införa en personalförvaltning. Liksom majoritetspartierna stärker Alliansen socialnämndens ram med 25 miljoner kronor. Pengarna ska bidra till ökad kvalitet inom barn- och ungdomsvården.

Kommande investeringar måste ses över och prioriteras. Alliansen välkomnar externa investerare till samhällsbygget. Tillsammans med andra bygger vi Motala starkt. Det är ingen skillnad på ett byggföretag eller ett välfärdsföretag. Alla är välkomna till Motala.

Motala ska i sin verksamhet tillhandahålla bra kvalitet till låga taxor till både privatpersoner och företag. Vi vill göra Motala till en tryggare plats att bo och leva i. I Alliansens budgetförslag satsar vi på bredbandsutbyggnad på landsbygden, miljöfrämjande investeringar och ett pilotprojekt med nyckelfri hemtjänst.

En del kurvor pekar uppåt för Motala. Men inom flera viktiga områden ser vi en oroande utveckling i fel riktning. För att kunna växa tillsammans måste vi också arbeta tillsammans med olika företag, allt från välfärdsaktörer till fastighetsaktörer. Det är så vi tar ansvar för Motalas framtid.

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
Kjell Fransson (L)
Jan arvidsson (C)
Jan Gyllenhammar (KD)

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/med-ansvar-for-motalas-framtid-om4357580.aspx