Okategoriserade

Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt

MVT Insändare
Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt Under de senare åren har Motalas befolkning ökat markant och lägenhetsbeståndet är i princip uthyrt. Nu har problemet med svarta hyreskontrakt dykt upp hos Bostadsstiftelsen Platen. Vi har tagit upp frågan i Platens styrelse. Att det i vissa fall handlar om olagligheter är helt uppenbart och nu krävs kraftfulla åtgärder. I vissa av Platens lägenheter finns dessutom ett onormalt antal inne- boende som pekar på att det handlar om olagliga hyreskontrakt.

Vi har en stor oro gällande svarta hyreskontrakt av tre skäl:
Det första handlar om brandsäkerhet. Skulle det ske en brand i någon av dessa lägenheter är vi omedvetna om antalet personer i lägenheten och deras identitet.

För det andra är det en kriminell handling att tillhandahålla svarta hyreskontrakt. Platen ska inte vara en frizon för denna typ av handling.

För det tredje ska vi som socialt ansvarskännande bostadsföretag inte tolerera att människor utnyttjas och tvingas betala till kriminella, som skor sig på de mest utsatta. Vi måste upprätthålla nolltolerans mot svarta hyreskontrakt samt ej rapporterade och godkända inneboende.

Alliansen Motala
Maths Andersson (L), Daniel Starkengren (M), Lena Berglert (C), Urban Nilsson (M) styrelseledamöter Bostadsstiftelsen Platen

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/nolltolerans-mot-svarta-hyreskontrakt-om4823109.aspx