Kampanj: Husbyfjöls marknad

Alliansen i Motala, bestående av Nya Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna går
till val på ett gemensamt valmanifest. Vi är därmed ett
kraftfullt och trovärdigt alternativ i Motala kommun.
Av drygt 80 gemensamma punkter som vi är överens
om redovisar vi här ett urval:

 • Minska lärarnas administrativa uppgifter genom att anställa lärarassistenter och möjlighet att särskilja mentorskapet från lärarrollen
 • Utvärdera ett återinförande av de särskilda undervisningsgrupperna
 • Aktivt skolval i hela Motala kommun
 • Öppna Godegårds skola om föräldrarna vill
 • Tidsbegränsad avgiftsfri parkering i Motala centrum med p-skiva
 • Fler utförare inom LSS-verksamheten
 • Vi vill att nästa äldreboende byggs i Borensberg
 • Skapa förutsättningar för fler seniorboenden i Motala kommun
 • Begär utdrag ur belastningsregistret för de som arbetar med barn och äldre
 • Språkutbildning varvat med arbete är den bästa vägen till egenförsörjning
 • Snabbare bredbandsutbyggnad på landsbygden
 • Vi ska undvika kapitalförstöring genom att vårda kommunens fastigheter, gator och anläggningar
 • Borensberg behöver snarast villatomter och hyreslägenheter
 • Vi värnar om råvattenkvalitén i Vättern och Boren
 • Framtiden för räddningstjänsten i Borensberg och Tjällmo ska utformas så att invånarna känner trygghet i beslutet
 • Vi vill webbsända kommunfullmäktigesammanträdena
 • Öppen data ska vara tillgänglig på kommunens hemsida
 • Underlätta avknoppning av kvinnodominerande kommunala verksamheter
 • Exit-samtal med alla medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i Motala kommun

Hela Alliansen Motalas valmanifest hittar du här:
valmanifest_2019-2022 (pdf)


20180901_flygblad_husbyfjol (pdf)