Öppet hus med Alliansen Motala – Bildning

Öppenhet, insyn och stärkt demokrati var en av Alliansens viktigaste valfrågor. Era synpunkter, åsikter och tankar är viktiga för oss. Vi tar gärna emot era synpunkter och tankar kring hur vi ska utveckla Motala kommun den kommande mandatperioden!

Med jämna mellanrum kommer vi därför bjuda in allmänheten till Öppet hus – där ni ges möjlighet att diskutera, ställa frågor eller bara samtala med företrädare från Motala kommuns politiska styre.

Först ut att ta emot allmänheten är Alliansen Motala i Bildningsnämnden. Bildningsnämndens ansvarsområde är förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning, arbetsmarknad, flyktingmottagning, integration samt kultur- och fritidsverksamhet.

Kom gärna och prata med oss!

Onsdag 27 februari 2019 kl. 16:00–19:00
Plats: Motala bibliotek, Repslagaregatan 1, Motala
* Facebook Evenemang