Okategoriserade

Motalas bokbuss rullar vidare i väntan på en ny

MVT Debattartikel
En ny bokbuss ska erbjuda en mer komplett biblioteksservice – men än är inte läge att köpa in den, skriver C-politiker.

Motala kommun har sedan länge en bokbuss som ersättning för de biblioteksfilialer som lags ned på landsbygden. I förhållande till sin storlek har Motala kommun få fysiska bibliotek och bokbussen är en kompensation för detta som bidrar till en mer jämlik biblioteksservice

Centerpartiet och Alliansen i Motala ser att bokbussen är en viktig del av kommunens service. Verksamheten är kostnadseffektiv, flexibel och kan med sin mobila service nå ut till invånare i kommunens alla hörn. Med sitt innehåll gör bokbussen kommunen synlig i alla kommundelar. Dess verksamhet är i linje med Alliansens målsättning om att göra mer för mindre medel.

Inköp av ny bokbuss får dock vänta på grund av kommunens stora sparbeting, och kommer istället skjutas på framtiden. I väntan på medel att finansiera en ny och mer tillgänglig bokbuss utreds verksamheten ytterligare för att finna större utvecklingspotential och effektiviseringar.

En ny bokbuss, som vi i Centerpartiet vill se den dagen det blir dags att investera i en ny, är tillgänglig för rörelsehindrade, ska kunna erbjuda en mer komplett biblioteksservice i form av medieutlån, samhällsservice, kulturupplevelser och utbildning i dator- och internetkunskap. Bokbussen ska kunna fungera som ett komplement till de fasta servicepunkter som är på väg att etableras runt om i kommunen. Vi vill se en mångsidig buss med potential att ställa om sin verksamhet och anpassa den efter olika behov och aktiviteter. Den skulle också kunna vara en plats där kommunens unga och gamla möts för att dela läs och kulturupplevelser.

Den nuvarande bokbussen som den ser ut idag fyller redan ett stort behov – inte bara på landsbygden utan också för förskolor och socioekonomiskt utsatta områden. Bokbussen besöker kommunens förskolor och möter omkring 2 000 barn som får sin litteraturförsörjning via bokbussen. Bussen blir därför en viktig nyckel för Motalas del i den nationella Läslyftet, som ska stimulera barns språk- och läsutveckling.

När kommunen måste byta ut den nuvarande bussen, vill vi i Centerpartiet att dess verksamhet och utvecklingspotential ska vara så pass viktigt för läsintresset, integrationen, mellanmänskliga möten och landsbygdsutvecklingen att det inte ska råda några tvivel över huruvida det är värt att investera i en ny.

Alliansen Motala
Jan Arvidsson (C)
gruppledare

Karin Westberg (C)
ordförande kultur- och fritidsutskottet

Felix Grönqvist (C)
politisk sekreterare

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/motalas-bokbuss-rullar-vidare-om6299585.aspx
Bild: www.pixabay.com/sv/photos/b%C3%B6cker-bokhandel-bok-l%C3%A4sning-1204029/