Okategoriserade

Trist spel från S om kulturskolan

MVT Debattartikel
Antingen är S oärliga – eller okunniga, skriver Alliansen i Motala.

Socialdemokraterna i Motala, med Elias Georges i spetsen, spelar oschysst, oseriöst och försöker dumförklara Motalas invånare. Efter veckans utspel och olika kommentarer på sociala medier om avgifterna i kulturskolan går det inte tolka dem på annat vis än att de är djupt oärliga eller djupt okunniga.

Alliansen kommer att höja avgifterna i kulturskolan då de statliga bidragspengarna som tidigare kunnat hålla ner avgiften nu har tagit slut. Kommunen kan inte heller söka om mer bidrag för samma verksamhet, och då måste tyvärr avgifterna höjas till normalläge.

Socialdemokraterna skriver att Alliansen endast gör kulturskolan tillgänglig för de rikaste barnen. Frågan blir då om de är medvetna om att rikssnittet på avgift till kulturskolan är 650 kronor?

Är de medvetna om att socialdemokrater styr i kommun efter kommun som många har högre avgifter än de vi kommer se i Motala? Och om nu avgifterna var så höga innan 2017, varför sänkte inte Socialdemokraterna och Solidariskt Motala dem innan det statliga bidraget kom? Varför hittade de inte en långsiktig finansiering av kulturbidraget som kunde hålla över tid och som inte var beroende av bidrag?

Den ansats som gjordes av förra majoriteten var att delvis finansiera den sänkta avgiften med neddragningar på föreningsbidragen. Detta var dock inte tillräckligt för att täcka kostnaden för att subventionera kulturskolans avgifter och gjordes på bekostnad av föreningarnas ekonomi.

När Alliansen lade fram sitt förslag om att stipendiet ”Fritid för alla” även skulle omfatta kulturskolan röstade Socialdemokraterna med hjälp av Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ner förslaget.

Motalas invånare luras inte av oärliga, retoriska knep. I beslutet taget av den förra majoriteten om att sänka avgifterna, den gången bidraget beviljades 2017, står det att framtidens finansiering, efter bidragets slut, ”förutsätts kommer lösas”. Det är ett vanligt förhållningssätt från Socialdemokraterna.

I vanlig ordning behöver de inte fundera på kostnader och intäkter, utan tror att det alltid går att köra på som förr.

Alliansen Motala
Felix Grönqvist (C)

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/trist-spel-fran-s-om-kulturskolan-om6306815.aspx
Bild: www.pixabay.com/sv/photos/band-musik-musikinstrument-saxofon-691224/