Skattepengar till dem som ger bästa omsorgen

MVT Debattartikel
Svar till Ingvar Ståhl och Anne-Lie Liljedahl(S) angående debattartikeln ”Skattepengar ska stanna i Motala”.

Inom Alliansen är vi glada för att Socialdemokraterna i Motala är så pass starka att de kan lägga ideologin åt sidan och se till de fördelar som finns kring att ha olika former av utförare för våra gemensamma verksamheter.
När man väljer att göra upphandlingar, och det råder bred politisk enighet om att så ska ske, är det viktigt att man också söker enighet i utformningen. Detta för att få ett långsiktigt hållbart upplägg, till gagn för de kommuninvånare som använder sig av våra tjänster.
De individerna som finns i våra verksamheter behöver kontinuitet och trygghet i sin vardag, vilket gör att långsiktighet i besluten är mycket viktigt. Låt oss fatta besluten i samförstånd och sluta komma med låga påhopp som att vi skulle vilja att pengarna hamnar i skatteparadis.
Alliansen anser att det är de som erbjuder våra invånare den bästa servicen som ska få utföra tjänsterna. Sen är det en stor bonus om det företaget finns i Motala eller kanske rent av är ett initiativ från personalen. Det var därför vi valde att reservera oss i Socialnämnden när (S) valde att ta bort ”ickevals” alternativet inom äldreomsorgen. Beslutet leder till att de små företagen i dag inte vågar etablera sig i Motala och att det minskar det kvinnliga företagandet. Vi tycker det är viktigt att visa Motalaborna att vi tror på entreprenörskap och att mindre utförare bidrar till att kvaliteten ökar i våra kommunala verksamheter. Det beslut som (S) fattade då gynnar bara de stora företagen som har ett stort kapital att luta sig mot. Nu när vi ska fatta beslut angående LSS-boenden hoppas vi denna gång på en konstruktiv diskussion i våra nämnder med Motalabornas bästa i fokus.

Alliansen Motala
Åke Lust (M)
Kjell Fransson (FP)
Jan Arvidsson (C)
Nils-Ingvar Graan (KD)

Källa:
http://mvt.se/asikter/debattartiklar/1.1256324-skattepengar-till-dem-som-ger-basta-omsorgen