Senkommet besked om plan i Fågelsta

MVT Debattartikel
”Vi vill göra den här satsningen redan nu”, säger bildningsnämndens ordförande Niclas Rudberg i MVT den 17 juni med anledning av att Solidariskt Motala avsätter medel till en gräsplan i Fågelsta 2012.

Vi i Allians för Motala, före detta Nystart Motala, anser att det är ett senkommet besked, då vi i vår budget för 2011 har avsatt pengar för en gräsplan.
I november 2009 träffades några av kommunens tjänstemän och politiker företrädare för Fågelsta Allmänna Idrottsförening, Faif. Då kom vi överens om att kommunen på våren 2010 skulle vara klar med en kostnadsberäkning av olika alternativ som skulle utgöra underlag inför budgetprocessen för år 2011. Företrädare för Socialdemokraterna var med på mötet. Vi bedömde redan i höstas att utredningen om idrottsanläggningar inte behövde avvaktas då vi var överens om färdplanen. Därför blev vi förvånade att inte S+V anslog några medel i årets budget. Om Allians för Motala fått fortsätta att leda kommunen hade byggandet av en ny fotbollsplan nu varit i full gång i Fågelsta.

Alliansen Motala
Kjell Fransson (FP), före detta kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Hans Abrahamsson (M), före detta ordförande i bildningsnämndens fritids- och kulturutskott

Källa:
http://mvt.se/asikter/debattartiklar/1.1254833-senkommet-besked-om-plan-i-fagelsta