Barnfattigdom ett fegt slagträ

MVT Debattartikel:
Det finns ingen som önskar att barn ska ha det dåligt eller leva i fattigdom. Trots att Sverige är ett av de länder i världen där de flesta barn har det bra kan vi inte blunda för att det finns barn som växer upp under dåliga ekonomiska förhållanden.

Orsaken till att barn växer upp i ekonomisk utsatthet handlar ofta om att föräldrarna saknar arbete eller av andra skäl har för små marginaler. Sverige har också under många år haft brister i skolan och brister i integrationen som påverkat barnfattigdomen.
Vi inom Alliansen har bestämt oss för att inte orda om vems fel det är att några av våra barn lever i fattigdom. Vi väljer att fokusera på det vi kan göra för att de ska bli färre. Rädda Barnen har släppt en ny rapport där de tar upp vikten av att minska barnfattigdomen och att det viktigaste verktyget är att barnens föräldrar får ett arbete. Vi är helt överens med Rädda Barnen om att arbetslinjen är ett av de främsta sätten att motarbeta barnfattigdomen.
Vi vill att fler föräldrar ska ges möjlighet till jobb och egen lön.
Därför är arbetslinjen och våra riktade skattelättnader till låg- och medelinkomsttagare viktiga. Nu gör vi också fler satsningar för en bättre skola och för en bättre integration.
Alliansen gör också riktade satsningar till barnfamiljer med små marginaler, där höjningen av flerbarnstillägget i barnbidraget och höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer är två viktiga delar.
Det är dock viktigt att komma ihåg att arbete alltid måste vara den långsiktiga lösningen. Vi fortsätter därför att arbeta för att fler ska komma i arbete, inte bara för ekonomins skull utan även för de människor som i dag fortfarande finns i utanförskap. Vi har kommit en bra bit på vägen men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Alliansen Motala
Åke Lust (M)
Kjell Fransson (FP)
Jan Arvidsson (C)
Nils-Ingvar Graan (KD)

Källa
http://mvt.se/asikter/debattartiklar/1.1245905-barnfattigdom-ett-fegt-slagtra