Bättre lycka – nästa år

MVT Insändare/Debattartikel – Svar till
Anders Andersson, insändare i MVT den 7 januari.

Vi kan konstatera att Nystart Motala ökade underhållet av kommunens gator och fastigheter radikalt under sina fyra år vid makten. Vi kan samtidigt konstatera att tekniska nämndens ordförande Anders Andersson (V) inte fick något gehör för ökat underhåll i Solidariskt Motalas budget för 2012. Inte en rad om och inte en krona mer till underhållet blev det.
  Vi önskar Anders Andersson därför bättre lycka inför 2013 års budgetförhandlingar inom Solidariskt Motala.
  Detta är vårt sista inlägg denna gång i detta ämne.

Alliansen Motala
Kjell Fransson (FP)
Kommunstyrelsen, Ledamot

Kenneth Söderman (FP)
Tekniska nämnden, Ledamot

Källa:
MVT ”Papperstidningen 2012-01-12”