Regeringen satsar 55 miljarder på järnvägar samt investeringar i drift och underhåll

IMG_3973_lkpg_stortorg20120829

Regeringen satsar 55 miljarder på Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt. På en pressträff på ett tåg mot Linköping föreslog i dag Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund byggandet av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, samt utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås.
 
Totalt handlar detta om investeringar om 35 miljarder kronor och medför att byggandet av en ny modern stambana för snabbtåg inleds. Detta möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transporter av både passagerare och gods på järnväg och skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Dessutom förbättras kommunikationerna mellan Stockholm – Skavsta och Göteborg – Landvetter avsevärt.
 
För ökad tillförlitlighet och kapacitet i järnvägsnätet föreslås också en kraftig satsning för att rusta upp standarden på det befintliga nätet. Den tillfälliga satsningen under 2012-2013 permanentas på en hög nivå. Det innebär för planeringsperioden 2014-2025 20 miljarder kronor, eller 30 procent, mer drift och underhållsåtgärder än tidigare. Därmed får Trafikverket långsiktigt resurser att åtgärda brister i systemet. Ett robust järnvägssystem är centralt för att arbetsmarknaden ska fungera och stärker dessutom företagens konkurrenskraft. Genom detta beslut tillgodoses de behov som Trafikverket pekade på i sin kapacitetsutredning för att få ut maximal kapacitet ur befintligt system.
 
Sammantaget uppgår satsningarna på Ostlänken, Göteborg-Borås samt drift och underhåll till 55 miljarder kronor. Regeringen förhandlar nu om ytterligare satsningar på det svenska väg- och järnvägsnätet vilka kommer att presenteras i samband med budgetpropositionen den 20 september och infrastrukturpropositionen senare i höst.
 
Summerade satsningar:
Ostlänken
30 miljarder kronor
 
Göteborg – Borås
5 miljarder kronor
 
Ökade drift- och underhållsåtgärder
20 miljarder kronor
 
Läs mer om förslaget i bifogad PM:
Jobb- och tillväxtsatsningar – 55 miljarder på järnväg  (alliansen.se, 107.9 kb, pdf)
55 miljarder till järnväg  (regeringen.se, Promemoria)
A1dbPIgCQAAxHei - http://media.alliansenmotala.se/2012/08/A1dbPIgCQAAxHei.jpg

 

 

 

 

 
 

 

Alliansen Sverige

källa:
http://www.alliansen.se/2012/08/regeringen-satsar-55-miljarder-pa-ostlanken-goteborg-boras-samt-investeringar-i-drift-och-underhall/