Ungdomspaket på 8,1 miljarder i budgetpropositionen för 2013

Alliansens partiledare – Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund – presenterade i dag i Helsingborg ett ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2013.

För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor 2013 och nästan 2,4 miljarder kronor 2014. Totalt satsar regeringen 8,1 miljarder kronor 2013-2016. För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. För att möta den svaga konjunkturen föreslås en tillfällig ökning av antalet utbildnings-platser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.

Alliansens politik sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. De halverade socialavgifterna för unga är ett viktigt steg, liksom halveringen av restaurangmomsen då restaurangbranschen står för det första steget in på arbetsmarknaden för många ungdomar. Reformerna inom utbildningssystemet skapar på sikt en skola med större fokus på kunskap. Fortfarande kvarstår dock många stora utmaningar för att skapa fler vägar till arbete för unga och andra grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen angelägna reformer för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och för att möta den svaga konjunkturen.

Den presenterade satsningen fördelar sig enligt följande:

Starkare koppling mellan skola och arbetsliv

– Underlätta ungas kontakter med arbetsgivare – satsningar på lärlingsprogram och gymnasiala yrkesutbildningar (2 154 miljoner kronor 2013-2016).

– Rusta med kunskaper – underlätta för unga att komplettera och stärka sin kompetens (342 miljoner kronor 2013-2016).

Fortsatt möta den svaga konjunkturutvecklingen

– Fler utbildningsplatser (5 170 miljoner kronor 2013-2016).

– Arbetsmarknadspolitiska åtgärder (427 miljoner kronor 2013-2016).

Läs om förslaget i sin helhet i bifogad PM:
Ungdomspaket 8.1 miljarder  (alliansen.se, 478,7kb, pdf)

Alliansen Sverige

Källa:
http://www.alliansen.se/2012/09/ungdomspaket-pa-81-miljarder-kronor-i-budgetpropositionen-for-2013/

—————–
SVT Rapport

Miljardsatsning på nytt ungdomspaket