Okategoriserade

4 miljarder till forskning och innovation

I dag presenterar Alliansens partiledare en satsning på 4 miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som en framstående forskningsnation. Bland annat kommer en särskild satsning på life science-området att genomföras. Totalt omfattar satsningen 11,5 miljarder åren 2013-2016. Därmed skapas förutsättningar för att Sverige fortsatt ska kunna vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till hög tillväxt, stark innovationskraft och högkvalificerade jobb.

För att Sverige ska kunna behålla och ytterligare förbättra sin position som ledande forskningsnation anser regeringen att det är viktigt att även fortsättningsvis kunna erbjuda forskningsmiljöer av hög kvalitet, välutbildad arbetskraft och ett företagsklimat som ger goda förutsättningar för företag att investera. Därför presenterar regeringen idag forsknings- och innovationssatsningar för att stärka Sveriges möjligheter att också framöver vara framgångsrikt i den internationella konkurrensen inom forskning och näringsliv.

Inriktningen på satsningen
·    Life science
·    Stärkt basfinansiering för universitet och högskolor
·    Spetsforskning
·    Forskningsanläggningar
·    Forskningsresultaten ska leda till nya produkter och tjänster

Sammantaget innebär detta att anslagen för forskning och innovation successivt höjs med 4 miljarder kronor, med full effekt 2016.

Rapporten i pdf-format:
4 miljarder till forskning och innovation  (alliansen.se, 100 kb, pdf)

Alliansen Sverige

Källa:
http://www.alliansen.se/2012/09/4-miljarder-till-forskning-och-innovation/