Valmanifest 2006-2010

Nystart Motala
Nystart Motala arbetar bl a för

att ge de kommunala skolorna ökad självständighet för bättre studieresultat
att öka valfriheten inom äldreomsorgen för att den enskilde ska få påverka sin situation och därmed känna en större tillfredställelse
att i ökad omfattning stödja det frivilliga samhällsarbetet för att släppa loss den kraft som finns hos engagerade kommuninvånare
att bättre vårda och underhålla våra gator, fastigheter och VA-ledningar för att få en långsiktig god ekonomisk hushållning
att genom ständiga miljöförbättringar åstadkomma en bättre folkhälsa
att stimulera intresset för företagande redan i skolåldern genom exempelvis ”Ung Företagsamhet” som varit ett framgångsrikt koncept