Valet 9 sept 2018


Vårt gemensamma valmanifest för Alliansen Motala, finns här:
Valmanifest 2019-2022

Förtidsröstning sker mellan den 22 aug – 9 sept
> läs mer (val.se)
> Mer info (motala.se/kommun)

Valdagen 9 sept
> läs mer (val.se)

Valmyndigheten > Webb 
Motala kommun > Webb 

Mer parti information finns även hos respektive parti inom Alliansen Motala 


Centerpartiet Motala
> Foldern (pdf)
> Webb


Liberalerna Motala
> Foldern (pdf)
> Webb


Kristdemokraterna Motala
> Foldern (pdf)
> Webb


nya Moderaterna Motala
> Foldern (pdf)
> Webb


Kontakta Alliansen Motala
Om du har frågor eller funderingar kring vårt gemensamma valmanifest eller vår politik är du välkommen att kontakta oss
Kontakta oss