Företrädare

Våra företrädare för Alliansen Motala

Ordföranden (Nämnderna)
Mark Henriksson (M)
Maths Andersson (L)
Charlotte Widegren (M)
Nils-Ingvar Graan (KD)
Albin Gunnarson (M)
Bengt-Åke Karlsson (C)
Ulla Ordell (M)
Kenneth Söderman (L)
Caroline Unéus (M)
Philip Assarsson (M)

Ordföranden (Bolagen)
Mark Henriksson (M)
Erik Backman (M)
Hans Tevell (M)

Ordföranden (Övrigt)
Josefin Arvidsson (M)
Kenneth Söderman (L)
Daniel Starkengren (M)
Karin Westberg (C), kultur- och fritidsutskottet

Gruppledare
Sten Westberg (C)
Erik Forslund (KD)
Kenneth Söderman (L)
Hans Tevell (M)


Källa: https://motala.tromanpublik.se/