Företrädare

Våra företrädare för Alliansen Motala

Ordföranden (Nämnderna)
Annelie Almérus (M)
Maths Andersson (L)
Nils-Ingvar Graan (KD)
Albin Gunnarson (M)
Mark Henriksson (M)
Bengt-Åke Karlsson (C)
Ulla Ordell (M)
Kenneth Söderman (L)
Caroline Unéus (M)
Philip Assarsson (M)

Ordföranden (Bolagen)
Annelie Almérus (M)
Erik Backman (M)
Hans Tevell (M)

Ordföranden (Övrigt)
Kenneth Söderman (L)
Daniel Starkengren (M)
Karin Westberg (C), kultur- och fritidsutskottet

Gruppledare
Jan Arvidsson (C)
Erik Forslund (KD)
Kenneth Söderman (L)
Hans Tevell (M)


Källa: https://motala.tromanpublik.se/