Länkar

Lokalt: Motala
Centerpartiet Motala
Kristdemokraterna Motala
Liberalerna Motala
Moderaterna Motala

Distrikt: Östergötland/Regionen
Alliansen Östergötland
Centerpartiet Region Östergötland
Centerpartiet Östergötland
Kristdemokraterna Region Östergötland (facebook)
Kristdemokraterna Östergötland
Liberalerna Region Östergötland
Liberalerna Östergötland  (>>)
Moderaterna Region Östergötland (facebook)
Moderaterna Östergötland

Riks: Sverige
Alliansen
Centerpartiet
Centerpartiets ungdomsförbund
Kristdemokraterna
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Liberalerna
Liberala ungdomsförbundet
Moderata Ungdomsförbundet
Moderaterna

Övrigt
Europeiska Unionen
Europaparlamentet
Regeringskansliet
Valmyndigeten
Sveriges Riksdag
Länsstyrelsen Östergötland
Region Östergötland (fr.o.m 1 jan 2015)
Region Östergötlands EU-kontor (fr.o.m 1 jan 2015) (Facebook)
Motala – Östergötlands sjöstad
Motala kommun
Kärleksveckan i Motala
Kommunallag (2017:725)
Almedalsveckan i Visby

Arkiverat
Alliansen Landstinget i Östergötland (Facebook)
Majoriteten Landstinget Östergötland ”M+VL+C+KD+FP(Blogg)
LiO Politiska Ledning (Facebook)
Regionförbundet Östsam (t.o.m 31 dec 2014)
Landstinget i Östergötland (t.o.m 31 dec 2014)
East Sweden Region (t.o.m 31 dec 2014)
Kommunallag (1991:900)
Liberalerna Motala
Folkpartiet Liberalerna Landstinget i Östergötland
Kristdemokraterna Landstinget i Östergötland
Folkpartiet Liberalerna Motala
Folkpartiet Liberalerna Region Östergötland
Folkpartiet Liberalerna (Unga)
Folkpartiet Liberalerna Östergötland  (>>)