Politisk etik S?

MVT Debattartikel I fullmäktige den 28 november vädjade Johan Andersson om stöd till de ekonomiskt utsatta nämnderna bildning och social. Hur var ert stöd av Nystart Motala under krisåret 2009? Inte ett enda kostnadsminskningsförslag stöddes av dåvarande opposition. Opportunistiska reservationer och en storm av insändare som ville ställa majoriteten vid skampålen var vad ni hade […]

Alla gynnas av ökat underhåll

MVT Debattartikel Replik till Anders Andersson (V) angående kommunens gatu- och fastighetsunderhåll. Tekniska nämndens ordförande Anders Andersson (V) gör som flera andra nämndsordföranden i Solidariskt Motala när man inte får ihop budgeten: Skyller på Nystart Motala. Det har vi nu hört vid otaliga tillfällen under ett års tid, såväl på sammanträden, i fullmäktige, som i […]

Förfallet fortsätter

MVT Debattartikel ”Då Nystart Motala inte nådde målen för underhållet av gator och fastigheter, finns det ingen anledning för Solidariskt Motala att öka på underhållet.” Med denna häpnadsväckande motivering under budgetdebatten avfärdades Allians för Motalas budget för högre belopp till såväl gatu- som fastighetsunderhåll, av tekniska nämndens ordförande Anders Andersson (V). Bara för att Nystart […]

Ökat behov av stöd lämnas ofinansierat

MVT Debattartikel Antalet ärenden hos överförmyndaren i Motala kommun har ökat med 17 procent under de två senaste åren. Kostnaderna för arvoden till gode män och förvaltare i de fall kommunen är betalningsskyldig har också ökat kraftigt. Länsstyrelsens krav på en rättssäker och dokumenterad handläggning har skärpts, vilket medför längre handläggningstider och därmed ökade kostnader. […]