Mer underhåll är nödvändigt i kommunen

MVT & Corren Debattartikel Vi i Allians för Motala som är ledamöter i tekniska nämnden är mycket frågande till varför kommunalrådet Camilla Egberth (S) och hennes kamrater i den politiska ledningen tar så lätt på det stora underhållsbehovet av gator och fastigheter i Motala kommun. Vi ställer oss allvarligt den frågan eftersom vi förstår att era […]

Hög tid att få bildningsnämndens budget i balans

MVT Debattartikel Under 2011 har bildningsnämnden dragits med ett växande underskott och dessa har ökats på då man från Solidariskt Motala har prioriterat satsningar utan att ha medel för dem. Vid ingången av 2011 hade nämnden ett underskott på 6,6 miljoner kronor. Redan i februari föreslog därför Allians för Motala en åtgärdsplan för att eliminera […]

Och vinnaren är… pensionärerna

MVT Ledare artikel Pensionärerna har alltid varit en prioriterad grupp för Alliansen. I dagarna presenterade Göran Hägglund (KD) och Fredrik Reinfeldt (M) fortsatta satsningar för de äldre. Alliansen har sänkt skatten tre gånger för de över 65 år, det senaste steget vid årsskiftet. Det har givit våra pensionärer i storleksordningen 5 000 till 10 000 kronor mer […]