Beslutet kommer att slå mot de svaga

MVT Debattartikel Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutade tillsammans med Sverigedemokraterna på socialnämndens senaste sammanträde att avveckla dagstugan Korallen. Förvaltningen har redan i uppdrag att se över framtiden för annan daglig verksamhet. Parallellt med beslutet att spara in 800 000 kronor på daglig verksamhet får Hälsocenter vara kvar, om än med högre avgifter och begränsad träningstid. […]

Låt oss slippa arbetssättet

MVT Debattartikel Ett drygt år har gått sedan debatten blossade upp runt Villa Ekenäs – en debatt som överlägset tog förstaplatsen i 2015 års politiska diskussion i Motala. Den rödgröna majoriteten initierade ett arbete för en samverkan och samlokalisering av SU-gruppen på Ekenäs (bildningsförvaltningen) och Båten (socialförvaltningen) – två enheter med olika uppdrag men båda […]

Låt oss ta tillvara på drivkraften

MVT Debattartikel Svar till Camilla Egberth (S) ”Mot en företagsmiljö i toppklass” Camilla Egberth (S) skriver att Motala är på väg mot en företagsmiljö i toppklass, och att det är Solidariskt Motalas förtjänst genom politiska satsningar. Jag håller med Camilla om att Motalas företagsklimat är ett resultat av Solidariskt Motalas politik – jag vill dock […]

Det är på tiden att ett beslut fattas

MVT Debattartikel Tack bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott! Det är första gången vi får höra sanningen om i vilket skick Motalas simhall är. Olika kommunföreträdare har länge hävdat att simhallen håller i flera år framåt, och kom nu senast med ett uttalande att ytterligare en utredning ska göras. Det behövs inga fler utredningar! Det Motala kommun […]

Dags att börja prioritera rätt saker

MVT Debattartikel Slutreplik till Solidariskt Motala, ”Förebyggande arbete tillhör grunduppdraget” 2016-02-15. Oavsett vad den ursprungliga tanken var med Hälsocenter på Solbacken kan vi efter cirka två år i drift konstatera att det inte blev som man hade tänkt varken för de boende på demensboendet, konkurrensen eller budgetmässigt. Avsikten från början var dock aldrig att Motala […]