Underhåll av vägar är en prioriteringsfråga

MVT Insändare artikel Tekniska nämndens ordförande Anders Andersson (V) hävdar i ett svar i MVT den 26 februari att kommunen inte har råd att ge bidrag till enskilda vägar då kommunen inte har medel att sköta sina egna gator. Det kan man visst, hävdar jag, det är en prioriteringsfråga. Under Nystart Motalas tid vid makten […]

Behåll belysning i byar och stöd enskilda vägar

MVT Insändare artikel För att skapa mera rättvisa mellan stad och land återinförde den borgerliga alliansen under förra mandatperioden kompletterande driftsbidrag till enskilda vägar med statsbidrag i Motala kommun med tio procent av den bedömda driftskostnaden. Det kompletterande kommunala bidraget har den nya majoriteten (den så kallade solidaritetsalliansen) nu tagit bort genom beslut i Tekniska […]

Nu syns bristerna tydligt

MVT Insändare Vi bevittnar under innevarande mandatperiod hur beläggningarna på kommunens gator och vägar blir allt sämre med allt fler skador och ”potthål” som följd. Sällan har så många lagningar gjorts på Motalas gator som under denna höst. Bristerna har blivit uppenbara när man jämför med den nyasfalterade riksväg 50 genom Motala med Motalabron och […]